de beer gemaakt met Paul Braspenning
- foto's met Paul Braspenning, Abel Schaminee en Marit Biemans
en zo ging de beer zijn eigen leven leiden
- foto's door Sid Dankers, Paul Braspenning
en Amel Omar

zie meer van hun werk
en meer beer
http://smapmapsapsmpsma.com/index.html